Претендент Дариона Теменир

Darion’s Challenger Temenir